Artikelen door Miriam Oude Wolbers

Sociale innovatie

Innovatie is noodzakelijk om succesvol te zijn en te blijven in deze snel veranderende wereld. Sociale innovatie staat voor het van binnen uit innoveren in organisaties. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de medewerkers bepalend zijn voor het succes van een bedrijf. Volgens prof. Volberda wordt het succes van innovaties door 25% bepaald door investeringen […]

Iedere manager verdient een coach

Topsporters hebben coaches, waarom blijven managers achter? In de topsport is het heel normaal dat een coach in de hand nemen om je prestaties te optimaliseren. Hulp van anderen wordt juist gezien als versterking en verrijking. Met deze mindset van sporters, kunnen managers in het bedrijfsleven hun voordeel doen en meer winst behalen. Nu wordt […]

De kracht van metacommunicatie

Communiceren wordt een steeds belangrijker onderdeel van ons zakelijk leven. Soms merk je echter dat er storingen zijn in de communicatie en dat het gesprek niet soepel loopt. Onze eerste reactie is om deze storingen in de inhoud op te lossen. We gaan nogmaals de feiten benoemen en onze standpunten en argumenten herhalen. Dit leidt […]

Inspiratie uit de Trendrede 2015

Op dinsdag 9 september 2014 is voor de vijfde keer de Trendrede uitgesproken in Utrecht. De Trendrede wordt belangeloos samengesteld door een groep van 13 vooraanstaande trendwatchers en toekomstdenkers. De Trendrede clustert ontwikkelingen in overkoepelende thema’s en toont hiermee een kijkje in de toekomst. Graag wil ik een aantal punten en citaten uit deze Trendrede […]

Feedforward als alternatief voor feedback

Voor managers is het lastig om feedback te krijgen met betrekking tot het eigen functioneren. Medewerkers voelen zich meestal onwennig om feedback te geven aan de leidinggevende en ook voor de ontvanger is het vaak een issue. Toch is deze input zeer belangrijk bij het verder professionaliseren van de leidinggevende rol. Een mogelijk alternatief voor […]

Excellente business performance door meer engagement en juiste leiderschapsstijl

Uit een recent internationaal arbeidsonderzoek van Gallup blijkt dat slechts 14% van de Europese medewerkers echt betrokken is bij het werk en dat 20% helemaal niet betrokken is. Kortom 86% van alle Europese werknemers levert veel minder dan ze kunnen bijdragen. Dit is verspilling van talent en hier zit dus een groot verbeterpotentieel voor bedrijven. […]

Eigen kracht en personal branding

Maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor ‘eigen kracht’. Vanuit eigen wens naar ook uit noodzaak. Het sociale vangnet zal in de toekomst alleen maar minder worden. In de troonrede wordt gesproken over de participatie maatschappij waar ieder vanuit eigen kracht moet bijdragen. Ook werkrelaties veranderen snel. Trendwatches voorspellen een sterke groei van het aantal […]