Bloei blog over het meetbare effect van werkgerelateerde coaching

Het meetbare effect van werkgerelateerde coaching

Coaching wordt steeds meer ingezet bij de ontwikkeling van medewerkers in organisaties. Uit diverse onderzoeken blijkt dat coaching een positieve invloed heeft op het functioneren van professionals. Daarnaast is er bij opdrachtgevers van coaching tevens een behoefte om het effect van individuele coaching meetbaar te maken. Hieronder zal ik de resultaten geven van een recente metastudie en een mooie tool bespreken die het effect van een individueel coachtraject kan meten.

Meta studies over coaching

Recent zijn de resultaten verschenen van een internationale metastudie (Jones e.a 2015) naar het effect van werkgerelateerde coaching. De uitkomsten zijn zeer positief. Werkgerelateerde coaching heeft een bewezen gunstige invloed op de motivatie van de medewerker, het eigen maken van nieuwe vaardigheden en op de geleverde prestaties op het werk. De performance gaat omhoog doordat de persoonlijke leerpunten en inzichten direct toegepast kunnen worden op het werk. Juist deze verankering met de eigen werksituatie geeft coaching ook een grotere meerwaarde ten opzichte van trainingen.

Een ander voordeel van persoonlijke werkgerelateerde coaching is dat in een korte tijd veel kan worden bereikt. Uit het onderzoek blijkt dat een klein aantal sessies al een groot effect heeft op het functioneren en de motivatie van de medewerker. In het onderzoek is tevens gekeken naar het coachingformat, de vorm en omgeving waarin de coaching plaatsvindt. Steeds meer wordt e-coaching toegepast naast face-to-face coaching. Hierdoor kan coaching flexibel en tijdsonafhankelijk worden ingezet. Uit de meta studie blijkt dat bended coaching (een combinatie van online en face-tot-face coaching) net zo effectief is als puur face-to-face coaching.

Ook uit een eerdere Nederlandstalige Metastudie (Theeboom e.a. 2013) blijkt dat door coaching de prestaties van medewerkers verbeteren en dat coaching een positieve invloed heeft op o.a. zelfsturing, welzijn en werkattitudes.

De eindconclusie van beide wetenschappelijke onderzoeken is dat coaching werkt en het een effectief instrument is om het functioneren van medewerkers in organisaties te optimaliseren.

Coaching Monitor

Naast bovenstaande wetenschappelijke bewijzen dat coaching werkt zie ik ook een wens van opdrachtgevers en inkopers van coaching om het effect van individuele coaching inzichtelijk en meetbaar te maken. In mijn trajecten gebruik ik de NOBCO Coaching Monitor. Deze Coaching Monitor biedt aan afnemers van coaching meer zekerheid over de kwaliteit van de ingehuurde coach en het rendement van een coachtraject. De doelen van de cliënt worden in de startfase van de coaching door de coach gekoppeld aan (gevalideerde) vragenlijsten. Gedurende het traject en na afronding van het traject worden de doelstellingen en vragenlijsten opnieuw afgenomen. Er zijn vier meetmomenten mogelijk, bijvoorbeeld bij intake, tussen-, eind- en nameting.