Coaching Werk! in organisaties

Coachcultuur

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met coaching in hun organisatie. Zowel door het creëren van een pool van externe coaches als het opzetten van interne coachpools waar collega’s elkaar coachen. Daarnaast worden coachende vaardigheden ook een belangrijke competentie voor de leidinggevenden.

Coaching is een katalysator voor de ontwikkeling van medewerkers en organisaties. Zeker in een wereld waarin de veranderingen met grote snelheid plaatsvinden is dit van belang. Mensen voelen zich sterker en komen eerder in beweging als ze hun eigen drijfveren en talenten kennen. De huidige coaching richt zich op deze ‘strength based approach’, gebaseerd op de principes vanuit de positieve psychologie. De focus ligt op het functioneren vanuit motivatie en drijfveren in plaats vanuit belemmeringen en angsten. Het versterkt en wakkert gerichte actie tot verandering aan. Soms leeft nog ten onrechte het beeld dat je coaching vooral inzet voor niet functioneren medewerkers terwijl juist goede medewerkers kunnen excelleren door de inzet van coaching. Bij organisatie-veranderingen waar wellicht veel weerstand is, kan coaching net die trigger zijn dat medewerkers inzicht geeft en in beweging krijgt. Mensen willen niet veranderd worden maar willen best veranderen als dat uit zichzelf komt.

Duurzame inzetbaarheid

Daarnaast ondersteunt coaching de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Parallel met de snelle veranderingen in organisaties zijn ook de loopbanen van werknemers onvoorspelbaar. De pensioenleeftijd schuift op en technologische ontwikkelingen gaan in rap tempo door. Duurzame inzetbaarheid van personeel is en blijft daardoor een zeer belangrijk thema voor organisaties.

Ook zien we steeds vaker medewerkers met burn-out klachten. De werkdruk in combinatie met continue bereikbaarheid eist zijn tol. Reflectie en rust schieten er vaak bij in en dan beseffen medewerkers vaak pas te laat dat ze in de gevarenzone zitten. Door op tijd coaching in te zetten kan je veel gevallen voorkomen dat medewerkers uitvallen.

Coaching draagt bij aan een klimaat waarin mensen oog hebben voor elkaars potentieel en elkaar aanspreken op gedrag, waarden, ambities en talenten. Op deze manier leveren zowel de interne als externe coaches een bijdrage aan het creëren van een coachcultuur in hun organisatie.

Miriam Oude Wolbers is auteur van het boek Coaching Werkt! Hoe coaching bijdraagt aan succesvolle organisaties (Boom Uitgevers Amsterdam, december 2017) en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.