Sociale innovatie

Innovatie is noodzakelijk om succesvol te zijn en te blijven in deze snel veranderende wereld. Sociale innovatie staat voor het van binnen uit innoveren in organisaties.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de medewerkers bepalend zijn voor het succes van een bedrijf. Volgens prof. Volberda wordt het succes van innovaties door 25% bepaald door investeringen in research en development en 75% door mens en organisatie factoren. Bij sociale innovatie staat de mens en de manier waarop wordt samengewerkt centraal.

 

Sociale innovatie vraagt om de juiste medewerkers, leiders en organisatiecultuur om dit te realiseren. Een organisatie cultuur die ruimte geeft aan de denk- en innovatiekracht van medewerkers en klanten. Bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers zijn twee belangrijke kernbegrippen in dit kader. Bevlogen medewerkers houden van hun baan, krijgen energie van het werk en stralen dit ook uit. Betrokken medewerkers voelen zich betrokken bij hun organisatie en de missie waar de organisatie voor staat. Ze werken vanuit passie en niet puur op routine, ze zijn bereid om een stapje extra te zetten. Betrokken en bevlogen medewerkers zijn ambassadeurs van de organisatie en maken van klanten fans.

 

Sociale innovatie vraagt ook een andere manier van leiderschap. Een leiderschapsstijl die minder directief en hiërarchisch is maar juist het interne ondernemerschap stimuleert. Dit vereist van een manager een meer coachende leiderschapsstijl. Medewerkers worden betrokken bij verandertrajecten in plaats van dat de top bepaalt hoe de werkprocessen efficiënter kunnen. Deze manier van management leidt tot duurzame veranderingen die echt werken in plaats van mooie rapporten die in de kast verdwijnen of implementatie plannen die vastlopen omdat het draagvak ontbreekt. Het is management door vertrouwen in plaats van management door controle. Het vraagt een cultuur waar permanente educatie de standaard is en waar op alle niveaus in de organisatie in mensen wordt geïnvesteerd.

 

BLOEI Consultancy levert een bijdrage bij het ontwikkelen van mens en organisatie. Bijvoorbeeld door leiderschapstrainingen, teamworkshops en het begeleiden van verandertrajecten.