Feedforward als alternatief voor feedback

Voor managers is het lastig om feedback te krijgen met betrekking tot het eigen functioneren. Medewerkers voelen zich meestal onwennig om feedback te geven aan de leidinggevende en ook voor de ontvanger is het vaak een issue. Toch is deze input zeer belangrijk bij het verder professionaliseren van de leidinggevende rol.
Een mogelijk alternatief voor feedback is feedforward. Het is de omgedraaide versie van feedback. Het grijpt niet terug op het verleden maar richt zich juist op de toekomst en geeft input op zaken die direct in de praktijk kunnen worden gebracht.

Uit onderzoek blijkt dat het effectiever is om mensen helpen iets goed of beter te doen dan hen te wijzen op de fouten. Feedforward richt zich op oplossingen en mogelijkheden in plaats van problemen. Mede hierdoor wordt feedforward minder persoonlijk opgevat dan feedback. De ontvanger voelt zich minder aangevallen en zal beter luisteren zonder direct een oordeel te vormen of direct in de verdediging te gaan. De medewerker voelt zich meer betrokken en gehoord. Een win-win situatie dus.

Het is een eenvoudig en effectief instrument met de volgende 4 stappen:
Neem als manager een specifiek gedrag dat je wenst te veranderen en maak de doelstelling concreet (bijv. ik wil beter leren luisteren)
Vraag een medewerker om je 2 suggesties voor de toekomst te geven hoe deze doelstelling kan worden bereikt. Hierbij is het verboden om terug te kijken naar het verleden. Het zijn juist suggesties voor de toekomst.
Luister aandachtig naar het antwoord. Ga niet in discussie, geef geen kritiek of bevestiging. Stel uitsluitend een verhelderende vraag als dit wenselijk is.
Schrijf de tips op en zeg “dank je wel” en herhaal desgewenst de bovenstaande stappen met een andere persoon.

Omdat deze aanpak toekomstgericht is en niet het evalueren van het verleden centraal staat kunnen ook mensen waar je nog nooit eerder mee hebt gewerkt gevraagd worden om suggesties te leveren.

Natuurlijk kan deze aanpak ook in de omgekeerde richting worden ingezet. De leidinggevende kan dan het gewenste gedrag van de medewerker sturen door de verwachtingen beter op elkaar af te stemmen. Deze methodiek is naast op individueel niveau ook zeer geschikt in te zetten in teamverband.
Meer weten over feedforward? BLOEI Consultancy heeft in samenwerking met JobElse een workshop “Goede feedback is een cadeautje” ontwikkeld waarbij het onderdeel feedforward uitgebreid aan de orde komt.