Middenkader zorg te zwaar belast

Vorige week verscheen de wendbaarheidsmonitor van Funktiemediair en Yacht. Hierin komt naar voren dat 73% van het middenkader in de zorg worstelt met de werkdruk en niet kan voldoen aan de eisen van het topmanagement.

Doordat de zorg snijdt in het aantal management lagen neemt de druk op het middenkader toe. Management posities worden zwaarder, de tijd om zich te ontwikkelen ontbreekt. Daarnaast wordt er steeds meer met zelfsturende teams gewerkt. Dit vraagt een andere aansturing, op meer afstand en gericht op coaching en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Veel zorgorganisaties moeten een slag maken in het resultaatgericht werken. Ook dit vergt een andere kennis en expertise van de manager en een ander profiel van de zorgprofessional. De zorg is van oudsher goed in het geven van aandacht aan mensen. De zakelijke en bedrijfskundige kant is vaak minder ontwikkeld. Visie ontwikkeling, resultaatgerichtheid, innovatie en ondernemerschap staan nog in de kinderschoenen. Dit vraagt van het middenkader een externe focus in plaats van een naar binnen gekeerde houding. Tenslotte wordt samenwerken steeds belangrijker doordat er meer in multidisciplinaire teams wordt gewerkt. Dit zorgt ook voor een ander werkklimaat voor de zorgprofessional en de zorgmanager.

Kortom er is veel in beweging in de zorgsector. Het is belangrijk om medewerkers en managers te begeleiden in dit veranderproces. Vooral het middenkader speelt een grote rol in het succesvol realiseren van organisatieveranderingen. Medewerkers moeten de tools en hulpmiddelen krijgen om met deze veranderingen om te gaan. Coaching en training verdienen dus volop aandacht binnen de veranderprogramma’s in de zorg. Op deze manier kan een positieve bijdrage worden geleverd aan het voorkomen van te veel werkstress en een te hoge werkdruk. Wat vervolgens weer kan resulteren in een lager verzuim en een verminderde kans op een burn-out van de zwaar belaste zorgprofessionals.