Artikelen door Miriam Oude Wolbers

Gratis coaching in kader van ontwikkeladvies subsidie

De coronacrisis heeft een enorm impact op de toch al turbulente en snel veranderende arbeidsmarkt. In een aantal sectoren ligt het werk al maanden gedeeltelijk stil en dreigen medewerkers hun baan kwijt te raken. In andere sectoren werken mensen werken vanuit thuis of draaien overuren in de vitale beroepen. Zelfstandigen merken terugval van de opdrachten. […]

Gratis loopbaanadvies voor werkende 45plussers

Een baan voor het leven is tegenwoordig bijna niet meer te vinden. Werken aan duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker in de wereld waarin banen veranderen en de pensioenleeftijd steeds hoger wordt. De nieuwe subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert werkende 45plussers om samen met een coach na te denken over hun […]

Een coachingscultuur als antwoord op de snel veranderende wereld

Onze omgeving en organisaties zijn sterk in beweging, maar bewegen onze medewerkers wel mee? Wat beweegt hen en hoe kunnen we faciliteren dat zij hun talenten maximaal blijven inzetten om onze organisatiedoelen te halen. Coaching is een katalysator voor verandering en is gericht op zelfsturing en intrinsieke motivatie. Maar hoe creëren we een coachingscultuur? De […]

Coaching Werk! in organisaties

Coachcultuur Steeds meer organisaties gaan aan de slag met coaching in hun organisatie. Zowel door het creëren van een pool van externe coaches als het opzetten van interne coachpools waar collega’s elkaar coachen. Daarnaast worden coachende vaardigheden ook een belangrijke competentie voor de leidinggevenden. Coaching is een katalysator voor de ontwikkeling van medewerkers en organisaties. […]

Conflicten en WWZ; beter voorkomen dan genezen

Het vergroten van conflictmanagement vaardigheden is voor veel organisaties prioriteit. In het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het van belang om in een vroegtijdig stadium actie te ondernemen. De WWZ heeft invloed op veel arbeidszaken. Voor bedrijven is er steeds meer noodzaak om medewerkers goed te ondersteunen in hun ontwikkeling en een […]

Zes valkuilen bij de start in een nieuwe baan

De arbeidsmarkt is weer in beweging. Veel medewerkers stappen over naar een ander bedrijf of groeien door naar een nieuwe (management)functie. Altijd leuk om met iets nieuws te starten maar tevens een intensieve en spannende tijd. Eerste 100 dagen Verandering van baan is vooral voor managers een kritieke periode. Er liggen volop kansen om een […]

De VUCA World, hoe om te gaan met onzekerheid?

De wereld is momenteel sterk in beweging en de ontwikkelingen gaan razend snel. De Amerikanen noemen dit de VUCA World (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous). Volatile staat voor de enorme snelheid waarin de veranderingen plaatsvinden. Uncertain voor het feit dat de onvoorspelbaarheid sterk toeneemt en het steeds lastig is om grip op de zaken te krijgen. […]

Het meetbare effect van werkgerelateerde coaching

Coaching wordt steeds meer ingezet bij de ontwikkeling van medewerkers in organisaties. Uit diverse onderzoeken blijkt dat coaching een positieve invloed heeft op het functioneren van professionals. Daarnaast is er bij opdrachtgevers van coaching tevens een behoefte om het effect van individuele coaching meetbaar te maken. Hieronder zal ik de resultaten geven van een recente […]