Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij alle trajecten gaat BLOEI Consultancy voor duurzaamheid, voor veranderingen die echt gaan werken in de toekomst. Oplossingen met respect voor people, planet en profit.

Ook als bedrijf vindt BLOEI Consultancy duurzaam ondernemen belangrijk. Dat is de reden dat de bankzaken bij de Triodosbank zijn ondergebracht. Verder geeft BLOEI Consultancy jaarlijks een percentage van de winst naar een goed doel. Zo dragen wij zelf ook een extra steentje bij aan een bloeiende wereld.

Bij Bloei Consultancy vinden we uw privacy belangrijk daarom hechten we belang aan een privacyverklaring waarin wij aangeven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij werken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 in werking is getreden. https://www.bloeiconsultancy.nl/over-bloei/privacyverklaring/

Bloei Consultancy is aangesloten bij NOBCO en haar algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de door NOBCO opgestelde algemene voorwaarden. https://www.bloeiconsultancy.nl/algemene-voorwaarden-bloei-consultancy/

Privacyverklaring

Bij Bloei Consultancy vinden we uw privacy belangrijk daarom hechten we belang aan een privacyverklaring waarin wij aangeven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij werken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 in werking is getreden. https://www.bloeiconsultancy.nl/over-bloei/privacyverklaring/

Kwaliteit

BLOEI Consultancy hecht veel waarde aan kwaliteit. Wij bezitten diverse keurmerken en na elke opdracht sturen we evaluatie uit om eventuele verbeterpunten in kaart te brengen. Continue blijven leren is ons moto.

Miriam:

  • is als coach gecertificeerd als NOBCO/EMCC Senior Practitioner Coach
  • is als docent en trainer geregistreerd bij het CRKBO
  • is door NBA geaccrediteerd om voor accountants de training “Zeg wat je ziet” te geven
  • heeft een EQA geaccrediteerde coachopleiding gevolgd
  • is MBTI en Profile Dynamics gecertificeerd
  • werkt met de Coaching Monitor, een online instrument om de effectiviteit van coachingtrajecten in kaart te brengen

CRKBO_Docentcoachingmonitor-badge-b2images-4