Miriam Oude Wolbers

In 2012 ben ik BLOEI Consultancy gestart vanuit een achtergrond van leidinggeven en het aansturen van verandertrajecten. Met mijn bedrijfskundige achtergrond stelt dit me in staat om met kennis van organisaties, leiderschap en projectmanagement naar problemen en situaties te kijken. Oprechte interesse in mensen is hierin altijd mijn uitgangspunt geweest. Ik mag mensen en organisaties graag inspireren, aan het denken zetten, maar vooral in beweging zetten; om die groei op te zoeken. Na mijn studie, heb ik bij het Ministerie van EZ nauw samengewerkt met het Nederlandse bedrijfsleven, gevolgd door een periode bij IG&H Management Consultants waar adviesvaardigheden en e-commerce voorop stonden. Optimalisatie en implementatie van klantprocessen stonden daarna bij het WNF centraal en tijdens een periode in de zorgsector heb ik ervaren wat klantgericht werken daadwerkelijk betekent. Wat terug blijft komen is mijn interesse in het ontwikkelen van mensen en organisaties! 

Met de mens centraal in elk veranderproces, heb ik in 2012 de opleiding tot coach afgerond en het MBTI certificaat gehaald. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van van Beroepscoaches (NOBCO), waar ik sinds april 2015 tevens heb plaatsgenomen in het bestuur. Ik ben internationaal gecertificeerd als NOBCO/EMCC Senior Practitioner Coach. Miriam heeft samen met Margreet Steenbrink het boek ‘Coaching Werkt!‘ geschreven, dat december 2017 is verschenen bij Boom Uitgevers Amsterdam. Dit boek laat zien dat coaching bijdraagt aan succesvolle organisaties.

Miriam Oude Wolbers is regelmatig in de publiciteit. Zie hier een overzicht van recente bijdragen.

Authenticiteit en ontwikkeling staan voor mij centraal! Als dat ook onderwerpen voor jou, jouw team of organisatie zijn, dan hoor ik graag van je.

Ik wil je dan ook graag uitnodigen om mij geheel vrijblijvend je coachvraag te mailen en een wedervraag te ontvangen; om de beweging alvast in gang te zetten!

Miriam Oude Wolbers
06 – 13 10 85 37

  • miriam oude wolbers voor coaching training en consultancy

Mensen en organisaties begeleiden bij hun ontwikkeling

dat is mijn missie

Anderen over BLOEI

Waarom BLOEI?

Miriam heeft als coach een groot aantal instrumenten tot haar beschikking die ze ook goed weet toe te passen in coaching trajecten. Ze vraagt door bij oppervlakkige antwoorden en geeft goed dingen aan je terug die je zelf zegt, denkt of doet zonder daar verder stil bij te staan. Maar wat ik vooral bijzonder waardeerde waren haar hartelijkheid en persoonlijke betrokkenheid – dit heeft mij een zetje gegeven om meer voor mijzelf te kiezen.

Deelnemer Personal Coaching traject

Ik heb de training als zeer waardevol beschouwd mede door de inhoudelijk professionele en inspirerende wijze van coaching.

Deelnemer Training Persoonlijk Leiderschap

Miriam is een geïnteresseerde en inspirerende coach/trainer! De teamworkshop was een leerzame en geslaagde dag. We hebben veel positieve reacties gekregen van onze medewerkers.

Opdrachtgever Teamcoaching
  • Brede werkervaring binnen financiële dienstverlening, consultancy, non-profit, overheid en gezondheidszorg
  • Jarenlange leidinggevende ervaring (zowel in de lijn als projectmatig)
  • Ruime ervaring met verandertrajecten in organisaties
  • Persoonlijke ontwikkeling gecombineerd met team- en organisatieontwikkeling

Miriam Oude Wolbers heeft een bedrijfskundige en analytische, universitaire opleiding, is coach met specialisatie leiderschapscoaching, bestuurslid en aangesloten bij de NOBCO.  Daarnaast is er een samenwerking met De Baak, SMART Group en de HRD Group.