Gratis coaching in kader van ontwikkeladvies subsidie

De coronacrisis heeft een enorm impact op de toch al turbulente en snel veranderende arbeidsmarkt. In een aantal sectoren ligt het werk al maanden gedeeltelijk stil en dreigen medewerkers hun baan kwijt te raken. In andere sectoren werken mensen werken vanuit thuis of draaien overuren in de vitale beroepen. Zelfstandigen merken terugval van de opdrachten. Iedereen wordt op zijn eigen manier geraakt door de crisis. Er is veel onzekerheid en deze veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om aanpassingsvermogen, zowel bij individuen als bij bedrijven. 

Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven investeren in jouw ontwikkeling. Om te zorgen dat jouw positie op de arbeidsmarkt verbetert, om te voorkomen dat je uitvalt door werkloosheid en om te zorgen dat je duurzaam inzetbaar blijft. Het is belangrijk dat je je bewust wordt en dat je zicht krijgt op jouw ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden, zodat je zoveel mogelijk eigen keuzes kan maken.

In tegenstelling tot de regeling van 2019 geldt deze subsidieregeling voor alle werkenden, zelfstandig ondernemers en werkzoekenden tussen de 18 en 66 jaar.

De subsidie regeling ontwikkeladvies voorziet in 4 uur coaching door een professionele en gecertificeerde coach en bevat ook een arbeidsmarkt scan. Er is een beperkt budget beschikbaar voor deze ontwikkeladviezen dus het is belangrijk om je zo snel mogelijk te registeren. Ik regel de administratieve afhandeling van deze overheidssubsidie zodat jij je kan richten op jouw loopbaan vraag. Neem vandaag nog contact met mij op voor vrijblijvende informatie over deze regeling. Ik kom graag met je in contact.

Update 2-9-2020: Vanwege de grote belangstelling van deze regeling is het maximaal aantal trajecten bereikt.

Update 30-9-2020: Er is besloten om 50.000 extra trajecten ter beschikking te stellen per 1 december 2020. Stuur mij een mail als jij geïnteresseerd bent dan kunnen we alvast wat zaken in orde maken.

Loopbaan coaching

Gratis loopbaanadvies voor werkende 45plussers

Een baan voor het leven is tegenwoordig bijna niet meer te vinden. Werken aan duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker in de wereld waarin banen veranderen en de pensioenleeftijd steeds hoger wordt. De nieuwe subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert werkende 45plussers om samen met een coach na te denken over hun toekomst. In 2018 was deze regeling alleen toegankelijk voor een aantal specifieke beroepen maar vanaf januari 2019 is het beschikbaar voor alle werkende 45+ers die minimaal 12 uur per week werken en niet langdurig ziek zijn of in een reorganisatie zitten.

Dit is dus een mooie kans om eens te reflecteren op je carrière. Waar sta ik nu? Gebruik in mijn talenten en past de baan bij mijn drijfveren? Hoe wil ik mij verder ontwikkelen in de toekomst? Met een ontwikkeladvies neem je weer de regie over je eigen loopbaan.

Bloei Consultancy voldoet aan de voorwaarden die vanuit deze regeling aan de (loopbaan)coach worden gesteld. Met het ontwikkeladvies krijg je inzicht in jouw huidige werksituatie, jouw competenties en kwaliteiten en jouw toekomstwensen op werkgebied. Het ontwikkeladvies bestaat uit 4 uur persoonlijke begeleiding (ter waarde van 600 euro). Eventuele extra gesprekken of in te zetten tools zijn voor eigen rekening.

Benieuwd wat deze regeling voor u of uw medewerkers kan betekenen, neem dan contact met mij op.

subsidie voor 45+ ontwikkeladvies

Conflicten en WWZ; beter voorkomen dan genezen

Het vergroten van conflictmanagement vaardigheden is voor veel organisaties prioriteit. In het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het van belang om in een vroegtijdig stadium actie te ondernemen.

De WWZ heeft invloed op veel arbeidszaken. Voor bedrijven is er steeds meer noodzaak om medewerkers goed te ondersteunen in hun ontwikkeling en een goed werkklimaat te creëren. Er is een wettelijke scholingsplicht voor werkgevers. Te weinig aandacht voor opleiding en coaching kan grote gevolgen hebben bij de dossierbeoordeling. In het geval van ontbinding zal een rechter oordelen of de werkgever er alles aan heeft gedaan om disfunctioneren te voorkomen. Als disfunctioneren het gevolg is van een nalatig scholingsbeleid dan heeft de werkgever echt een probleem. Van werkgevers wordt verwacht dat zij actief aan de slag gaan met een verbeterplan om het disfunctioneren aan te pakken. Dit kan door het inzetten van training, coaching en/of mediation. Door conflicten vroegtijdig aan te pakken wordt de kans op escalatie kleiner en worden grotere juridische problemen in een latere fase voorkomen.

BLOEI Consultancy verzorgt i.s.m. Mediation4People de interactieve workshop “Conflicten, Coaching & Mediation in kader van WWZ” voor HR afdelingen en leidinggevenden.

conflict

Zes valkuilen bij de start in een nieuwe baan

De arbeidsmarkt is weer in beweging. Veel medewerkers stappen over naar een ander bedrijf of groeien door naar een nieuwe (management)functie. Altijd leuk om met iets nieuws te starten maar tevens een intensieve en spannende tijd.

Eerste 100 dagen

Verandering van baan is vooral voor managers een kritieke periode. Er liggen volop kansen om een stempel te drukken op een organisatie maar het is ook zeer kwetsbare periode voor de nieuwe leider. Alle ogen van de organisatie zijn de eerste tijd op de leider gericht. De eerste 100 dagen zijn cruciaal, in deze tijd vormt de organisatie een beeld wat moeilijk is te wijzigen. In deze periode moet veel gebeuren: snel inwerken, het bewijzen van de meerwaarde en relaties opbouwen. Het zijn drukke tijden waarbij het belangrijk is om als leider jezelf te managen en tijd voor reflectie te nemen.

Onboarding

Een goede onboarding is de basis voor een effectieve en langdurige samenwerking. Ook voor bedrijven biedt dit voordelen. Medewerkers met een goed inwerkprogramma en persoonlijke begeleiding hebben 69% meer kans om na 3 jaar nog steeds in dienst te zijn. Verder zorgt dit voor een versnelling van het inwerkproces en levert de nieuwkomer dus eerder toegevoegde waarde.

Valkuilen

Een coach kan de manager ondersteunen bij een snelle onboarding en helpt te voorkomen dat hij/zij in een aantal bekende valkuilen stapt.

De belangrijkste valkuilen bij start in een nieuwe baan zijn:

 1. Te veel vasthouden aan zaken die eerder succesvol waren zonder je af te vragen of dit ook past in je nieuwe omgeving .
 2. Ongeduldig zijn; veel snelle acties en te weinig luisteren met een open mind.
 3. Het scheppen van onrealistische verwachtingen.
 4. Te weinig focus aanbrengen aan je plannen.
 5. Te weinig aandacht besteden aan het creëren van draagvlak.
 6. Verwaarlozen van bepaalde relaties in de organisatie.

BLOEI consultancy biedt specifieke programma’s gericht op de ambitieuze manager die zijn eigen ontwikkeling en die van de organisatie serieus neemt. Met een stap voor stap aanpak voorkom je valkuilen en versnel je het eigen leerproces.

Valkuil onboarding

Het gevaar van multitasken en steeds online zijn

In ons drukke bestaan gaan we van de ene activiteit naar de andere en zijn we met veel dingen tegelijkertijd bezig. We zijn continue online en multitasken is onze tweede natuur geworden. Tijd voor rust en reflectie is er nauwelijks, we rennen van hot naar haar.

De drie onderdelen van ons brein

Volgens de Belgische professor en neuropsychiater Theo Compernolle is ons brein daar helemaal niet op gebouwd. Het menselijk brein bestaat uit 3 verschillende onderdelen:

 • Het reflexbrein is gericht op het hier en nu. Dit brein staat in contact met onze zintuigen, is supersnel en reageert automatisch.
 • Het denkende brein dat verantwoordelijk is voor het bewust en analytisch denken.
 • Het archiverende brein dat ervoor zorgt dat nieuwe informatie wordt verwerkt, geordend en wordt opgeslagen.

De drie onderdelen van het brein gebruiken hetzelfde werkgeheugen en kunnen dus meestal niet tegelijkertijd opereren. Het archiverende brein doet vooral zijn werk als de twee andere onderdelen rustig zijn. Het reflexbrein en het denkende brein vechten om de aandacht. Uit onderzoek blijkt dat we de beste ingevingen krijgen als na het denkproces een periode van rust volgt. Het eureka moment komt vaak ineens uit het niets op. Regelmatig een pauze houden, een echte pauze zonder online te gaan, is zeer bevorderlijk voor het creatief denken. Zonder rust en reflectie komt er geen vernieuwing, creativiteit en innovatie. Zonder stilstand is er geen vooruitgang.

Verstoring door multitasken

We leren niet alleen middels het doen van experimenten maar vooral van de reflectie op ons handelen. Daarbij is het belangrijk dat we niet steeds online zijn. Online zijn maakt reactief en is verslavend. Het verstoort onze aandacht en heeft een grote negatieve invloed op onze efficiency. Daarnaast veroorzaakt het veel stress. We kunnen echt niet multitasken ook al denken we vaak van wel. Als we met belangrijke taken bezig zijn verstoren mail, social media en andere online bezigheden dit proces doordat ze het reflexbrein aanspreken en dus het denkende brein verstoten. Dit is vooral een gevaar voor de jongere digitale generatie die soms vergroeit lijkt met de mobiele telefoon.

Digitaal detoxen

Zoals al eerder vermeld komen de beste ideeën tijdens rustmomenten en als niet online bent. Er zijn al vele initiatieven op dit gebied zoals het digitaal detoxen waarin je een hele dag alle apparaten met een stekker laat liggen. Een mooi voornemen voor 2016 om de online verslaving te doorbreken. Bouw rustmomenten in voor reflectie en herstel de energiebalans door nu echt te stoppen met multitasken.

multitasken

Bloei blog over het meetbare effect van werkgerelateerde coaching

Het meetbare effect van werkgerelateerde coaching

Coaching wordt steeds meer ingezet bij de ontwikkeling van medewerkers in organisaties. Uit diverse onderzoeken blijkt dat coaching een positieve invloed heeft op het functioneren van professionals. Daarnaast is er bij opdrachtgevers van coaching tevens een behoefte om het effect van individuele coaching meetbaar te maken. Hieronder zal ik de resultaten geven van een recente metastudie en een mooie tool bespreken die het effect van een individueel coachtraject kan meten.

Meta studies over coaching

Recent zijn de resultaten verschenen van een internationale metastudie (Jones e.a 2015) naar het effect van werkgerelateerde coaching. De uitkomsten zijn zeer positief. Werkgerelateerde coaching heeft een bewezen gunstige invloed op de motivatie van de medewerker, het eigen maken van nieuwe vaardigheden en op de geleverde prestaties op het werk. De performance gaat omhoog doordat de persoonlijke leerpunten en inzichten direct toegepast kunnen worden op het werk. Juist deze verankering met de eigen werksituatie geeft coaching ook een grotere meerwaarde ten opzichte van trainingen.

Een ander voordeel van persoonlijke werkgerelateerde coaching is dat in een korte tijd veel kan worden bereikt. Uit het onderzoek blijkt dat een klein aantal sessies al een groot effect heeft op het functioneren en de motivatie van de medewerker. In het onderzoek is tevens gekeken naar het coachingformat, de vorm en omgeving waarin de coaching plaatsvindt. Steeds meer wordt e-coaching toegepast naast face-to-face coaching. Hierdoor kan coaching flexibel en tijdsonafhankelijk worden ingezet. Uit de meta studie blijkt dat bended coaching (een combinatie van online en face-tot-face coaching) net zo effectief is als puur face-to-face coaching.

Ook uit een eerdere Nederlandstalige Metastudie (Theeboom e.a. 2013) blijkt dat door coaching de prestaties van medewerkers verbeteren en dat coaching een positieve invloed heeft op o.a. zelfsturing, welzijn en werkattitudes.

De eindconclusie van beide wetenschappelijke onderzoeken is dat coaching werkt en het een effectief instrument is om het functioneren van medewerkers in organisaties te optimaliseren.

Coaching Monitor

Naast bovenstaande wetenschappelijke bewijzen dat coaching werkt zie ik ook een wens van opdrachtgevers en inkopers van coaching om het effect van individuele coaching inzichtelijk en meetbaar te maken. In mijn trajecten gebruik ik de NOBCO Coaching Monitor. Deze Coaching Monitor biedt aan afnemers van coaching meer zekerheid over de kwaliteit van de ingehuurde coach en het rendement van een coachtraject. De doelen van de cliënt worden in de startfase van de coaching door de coach gekoppeld aan (gevalideerde) vragenlijsten. Gedurende het traject en na afronding van het traject worden de doelstellingen en vragenlijsten opnieuw afgenomen. Er zijn vier meetmomenten mogelijk, bijvoorbeeld bij intake, tussen-, eind- en nameting.

Gedragsverandering gaat in drie fases

Tijdens de trainingen die ik geef krijg ik regelmatig de vraag van deelnemers hoe zij het beste nieuw effectief gedrag kunnen aanleren. Het aanleren van nieuw gedrag doe je niet in één keer maar dit is een geleidelijk proces. Vaak ben je jezelf niet bewust dat je een bepaald gedrag automatisch inzet en dat dit gedrag in bepaalde situaties niet effectief is. Iedereen heeft zijn eigen blinde vlek en door te leren van ervaringen en feedback van anderen kan je deze steeds verder verkleinen. Bewustwording is de eerste stap in het veranderen van gedrag. Goed om eens nader te kijken hoe het aanleren van nieuw gedrag gaat. Gedragsverandering doorloopt een drietal fases;

De eerste fase is de bewustwordingsfase. In deze fase ga je van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam.
Omdat wij een bepaald gedrag al langere tijd inzetten zijn we ons zelden bewust waarom we het doen en wat het effect hiervan op anderen is. Ons gedrag is afhankelijk van onze persoonlijkheid, onze blik op de wereld en onze gedachten en overtuigingen. Dit gebeurt vaak op de automatische piloot en we staan er niet bij stil dat het ook anders zou kunnen. Tot je keer op keer tegen dezelfde muur aanloopt. De eerste keer zijn we geneigd om de schuld bij de ander te leggen. Maar als patronen zich herhalen ga je je afvragen wat het maakt dat je gedrag niet effectief is. Het besef is er dan dat je zelf iets aan de situatie zou kunnen veranderen, maar je weet nog niet op welke manier. Belangrijk is in ieder geval dat je een nieuw inzicht heb gehad, deze eyeopener is het startpunt voor een leertraject.

De tweede fase is de bekwamings- of leerfase. In deze fase ga je van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam.
Dit is een fase ga je onderzoeken wat je in plaats van het automatische gedrag kan plaatsen. Je bent je bewust dat het niet werkt om de schuld bij anderen te leggen dus je gaat zelf aan de slag. Je vraagt advies aan anderen, je volgt een training en gaat dan aan de slag met het oefenen met nieuw gedrag. Eerst in een veilige setting, bijvoorbeeld in een rollenspel met een acteur. Als dat een goed gevoel geeft ga je het in een praktijk situatie proberen. Dit is de fase van nieuwe kennis je eigen maken en het oefenen en experimenteren van nieuw gedrag. Alles met het doel om het te kunnen implementeren in de interactie met anderen.

De derde fase is de automatiseringsfase. In deze fase ga je van bewust bekwaam naar onbewust bekwaam.
Dit gaat niet van het ene op het andere moment. Maar naar verloop van tijd merk je dat het nieuwe gedrag steeds vertrouwder voelt. Je herkent de situaties waarin dit nieuwe gedrag een mooie aanvulling is op je natuurlijke gedrag. Het wordt een soort tweede natuur. Onder normale omstandigheden kies je afhankelijk van de situatie het best passende gedrag. In stress situaties kan het echter voorkomen dat je automatisch in je natuurlijke gedrag schiet. Want zo vertrouwd als je aangeboren gedrag wordt je aangeleerde gedrag bijna nooit.

Conform deze fasering werkt BLOEI Consultancy met het BLOEI 5 stappenplan voor persoonlijke verandering.
Bewustwording, Leren, Oefenen, Experimenteren en Implementeren
Daarnaast maken we veel gebruik van MBTI. Een mooi model om je bewust te maken wat jouw natuurlijk aangeboren gedrag is en welk effect dat kan hebben op mensen met een andere voorkeur. Door deze systematiek ga je jezelf en anderen beter begrijpen. Je krijgt een verruiming van je denkkader en hiermee creëer je mogelijkheden voor persoonlijke groei. Want zoals eerder gemeld is deze bewustwording het startpunt voor het veranderen van gedrag.

Vrouwelijke Krachtmeeting Zeist

Bloei Consultancy is een van de drie initiatiefnemers voor de Vrouwelijke Krachtmeeting Zeist. Vrouwelijke Krachtmeeting Zeist gelooft in vernieuwing en lokale samenwerking.

Het is een lokaal initiatief waarbij vrouwen uit Zeist de kans krijgen elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Met als belangrijkste uitgangspunt dat je pas kan vermenigvuldigen als je hebt leren delen!

Er zijn veel vakvrouwen met allerlei vaardigheden en talenten, maar we weten niet altijd dat ze er zijn en waar ze zijn. Het past in de trend om wat je nodig hebt niet ver weg te zoeken maar dichtbij. Wij willen vrouwen uit Zeist, elk met haar eigen expertise en achtergrond, met elkaar verbinden.

Het voornemen is om twee keer per jaar een interessant programma rond een thema te organiseren. Maandagavond 28 januari 2013 hebben ruim 70 vrouwen de eerste bijeenkomst bij gewoond. Het thema van deze avond was persoonlijke ontwikkeling. De initiatiefnemers (Marijke Westerhof, Miriam Oude Wolbers en Marije Lochtenberg) zijn in hun presentaties ingaan op drie verschillende gebieden voor persoonlijke groei. In de tijd tussen deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers via social media contact houden. Er is inmiddels een facebook pagina geopend en een besloten groep op LinkedIn aangemaakt waarvoor alle deelnemers aan deze avond zijn uitgenodigd. Omdat er zoveel belangstelling was wordt deze avond herhaald op woensdagavond 13 maart 2013.

Energy boost tijdens Business Bootcamp

Twee succesvolle dagen begin oktober 2012 bij het Business Bootcamp in Nieuwegein, hebben mijn energie voor het eigen ondernemerschap een enorme boost gegeven. De zaal zat vol met enthousiaste ondernemers die zich allemaal op aanraden van iemand, hiervoor hadden ingeschreven. In het business bootcamp krijgt je veel input over zowel de optimale business mindset als over de juiste doelen die je je zelf moet stellen. Ook het opzetten van je ondernemingsstrategie en de uitvoering hiervan komen ruimschoots aan de orde. Het is een leuk en nuttig event met veel tijd om nieuwe inspirerende mensen te ontmoeten en te netwerken. De theorie werd afgewisseld met opdrachten, oefeningen en muziek.

Mijn belangrijkste inzichten van de bootcamp waren:

 • Durf groot te denken, ga niet uit van beperkingen maar uit van kansen en mogelijkheden.
 • Breng in alles wat je doet focus aan.
 • Breng multitasking terug en richt je op zaken die je echt belangrijk vindt.
 • Zorg voor een goed product dat bij afnemers een WOW effect creëert, overtref de verwachtingen van je klant en zorg dat ze er met anderen over gaan praten.
 • Zorg ook voor een vervolgproduct voor tevreden klanten.
 • Bouw een netwerk van relaties om je heen waarnaar jij kan verwijzen en die op hun beurt weer naar jou kunnen verwijzen.
 • Samen werken aan gezamenlijke initiatieven geeft ook veel energie en zo gebruik je elkaars kennis en netwerk.
 • Gebruik social media om je bedrijf op de kaart te zetten. Daarnaast is een interactieve website goed om in contact te komen met prospects en klanten.

Het opstarten van deze blog komt voort uit de inzichten die ik tijdens het Business Bootcamp heb opgedaan. Ik raad het dus alle zzp-ers en ondernemers aan om zich in te schrijven voor de komende Business Bootcamp en die enorme energie boost op te pikken. Je zal er zeker geen spijt van krijgen.