Back on Track met je team

In één dag weer een nieuwe herstart met je team maken gericht op optimale samenwerking in de nieuwe realiteit. Met een vernieuwde kennismaking en een routeplan klaar voor de nieuwe toekomst!

Herken jij dit?

 • Ik heb het gevoel dat mijn team uit elkaar is gegroeid doordat we zo lang op afstand hebben gewerkt….
 • Onze samenwerking voelt stroef en de onderlinge interactie is niet altijd productief
 • Er zijn nieuwe mensen in ons team komen werken die ik alleen ken van een gezicht in mijn laptop, maar wie ze echt zijn, geen idee…
 • Ik heb collega’s die zoveel naars hebben meegemaakt tijdens Corona dat ik niet goed weet hoe nu weer de draad met ze op te pakken…
 • De werkdruk in ons team is erg hoog. We willen samen oplossingen vinden om onze werkdruk hanteerbaar te maken.
 • Samen moeten we nieuwe afspraken gaan maken over hoe we samen gaan werken nu we zowel thuis als ook weer op kantoor mogen werken, maar hoe pakken we dat aan?

Wat levert deze DAG jouw team op?

 • Jouw team heeft een soort inhaalslag gemaakt over de afgelopen periode en is weer bij met alle individuele situaties
 • Jouw team heeft weer zicht op elkaars persoonlijkheden, waardes, sterke kanten en leerpunten
 • Jouw team heeft weer een gevoel van onderling vertrouwen
 • Jouw team heeft een DOEL afgesproken om samen na te streven, puur gericht op een goede vorm van samenwerken.
 • Er is weer energie in het team!
 • Alle radertjes in het team zijn weer gesmeerd, stroef lopende verbinden zijn weer losgemaakt en geolied….

Wat bieden wij aan:

Een dag met je team herijken, opnieuw op elkaar afstemmen, samen weer opnieuw inchecken en met aandacht voor elkaar weer een vernieuwde teamband smeden. Wat kun je verwachten op deze dag?

Globale opzet

Een interactief, dynamisch programma met bijvoorbeeld de volgende opbouw:

 1. Introductie & doelen stellen
 2. Impact van Corona, wat heeft het met je gedaan? Wat heb je geleerd en wat neem je mee naar de toekomst?
 3. Inzicht in de eigen en elkaars drijfveren (Profile Dynamics) of voorkeursgedrag (MBTI) middels een interactieve sessie met doorleven en delen van ieders individuele profiel. 
 4. Analyse van het Teamprofiel, wat valt op en hoe gaan we hiermee om?
 5. Welk doel stellen we onszelf voor de ontwikkeling van ons team? Hoe willen we gaan samenwerken en wat zijn onze nieuwe Groundrulesvoor samenwerking?
 6. inzoomen op ieders individuele bijdrage aan het team. Resulterend in een persoonlijk ontwikkelplan.

Investering Teamdag

 • Individuele MBTI of Profile Dynamics profiel (kosten zijn € 200,- per teamlid, ieder teamlid ontvangt eigen rapportage)
 • 1 dag team coaching (incl. voorbereiding) met 2 ervaren teamcoaches, samen € 2.500,-
 • Speciale Actie: 10% korting in de maand Oktober
 • Optioneel: Individuele coaching, intervisie of on the job begeleiding bij vergaderingen (ဠ175,- per uur).
 • Alle prijzen zijn excl. 21% btw en eventuele locatiekosten.

Waarom kies je voor Miriam & Mareska? 

Team coaching vraagt meer dan alleen coaching op het proces. Wij brengen met onze expertise ook bedrijfskundige-, managementvaardigheden en een systemische perspectief mee. Wij hebben een brede ervaring opgebouwd in veel verschillende organisaties. Wij werken op een universitair werk en denk niveau.

Conflicten en WWZ; beter voorkomen dan genezen

Het vergroten van conflictmanagement vaardigheden is voor veel organisaties prioriteit. In het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het van belang om in een vroegtijdig stadium actie te ondernemen.

De WWZ heeft invloed op veel arbeidszaken. Voor bedrijven is er steeds meer noodzaak om medewerkers goed te ondersteunen in hun ontwikkeling en een goed werkklimaat te creëren. Er is een wettelijke scholingsplicht voor werkgevers. Te weinig aandacht voor opleiding en coaching kan grote gevolgen hebben bij de dossierbeoordeling. In het geval van ontbinding zal een rechter oordelen of de werkgever er alles aan heeft gedaan om disfunctioneren te voorkomen. Als disfunctioneren het gevolg is van een nalatig scholingsbeleid dan heeft de werkgever echt een probleem. Van werkgevers wordt verwacht dat zij actief aan de slag gaan met een verbeterplan om het disfunctioneren aan te pakken. Dit kan door het inzetten van training, coaching en/of mediation. Door conflicten vroegtijdig aan te pakken wordt de kans op escalatie kleiner en worden grotere juridische problemen in een latere fase voorkomen.

BLOEI Consultancy verzorgt i.s.m. Mediation4People de interactieve workshop “Conflicten, Coaching & Mediation in kader van WWZ” voor HR afdelingen en leidinggevenden.

conflict

Het gevaar van multitasken en steeds online zijn

In ons drukke bestaan gaan we van de ene activiteit naar de andere en zijn we met veel dingen tegelijkertijd bezig. We zijn continue online en multitasken is onze tweede natuur geworden. Tijd voor rust en reflectie is er nauwelijks, we rennen van hot naar haar.

De drie onderdelen van ons brein

Volgens de Belgische professor en neuropsychiater Theo Compernolle is ons brein daar helemaal niet op gebouwd. Het menselijk brein bestaat uit 3 verschillende onderdelen:

 • Het reflexbrein is gericht op het hier en nu. Dit brein staat in contact met onze zintuigen, is supersnel en reageert automatisch.
 • Het denkende brein dat verantwoordelijk is voor het bewust en analytisch denken.
 • Het archiverende brein dat ervoor zorgt dat nieuwe informatie wordt verwerkt, geordend en wordt opgeslagen.

De drie onderdelen van het brein gebruiken hetzelfde werkgeheugen en kunnen dus meestal niet tegelijkertijd opereren. Het archiverende brein doet vooral zijn werk als de twee andere onderdelen rustig zijn. Het reflexbrein en het denkende brein vechten om de aandacht. Uit onderzoek blijkt dat we de beste ingevingen krijgen als na het denkproces een periode van rust volgt. Het eureka moment komt vaak ineens uit het niets op. Regelmatig een pauze houden, een echte pauze zonder online te gaan, is zeer bevorderlijk voor het creatief denken. Zonder rust en reflectie komt er geen vernieuwing, creativiteit en innovatie. Zonder stilstand is er geen vooruitgang.

Verstoring door multitasken

We leren niet alleen middels het doen van experimenten maar vooral van de reflectie op ons handelen. Daarbij is het belangrijk dat we niet steeds online zijn. Online zijn maakt reactief en is verslavend. Het verstoort onze aandacht en heeft een grote negatieve invloed op onze efficiency. Daarnaast veroorzaakt het veel stress. We kunnen echt niet multitasken ook al denken we vaak van wel. Als we met belangrijke taken bezig zijn verstoren mail, social media en andere online bezigheden dit proces doordat ze het reflexbrein aanspreken en dus het denkende brein verstoten. Dit is vooral een gevaar voor de jongere digitale generatie die soms vergroeit lijkt met de mobiele telefoon.

Digitaal detoxen

Zoals al eerder vermeld komen de beste ideeën tijdens rustmomenten en als niet online bent. Er zijn al vele initiatieven op dit gebied zoals het digitaal detoxen waarin je een hele dag alle apparaten met een stekker laat liggen. Een mooi voornemen voor 2016 om de online verslaving te doorbreken. Bouw rustmomenten in voor reflectie en herstel de energiebalans door nu echt te stoppen met multitasken.

multitasken

Gedragsverandering gaat in drie fases

Tijdens de trainingen die ik geef krijg ik regelmatig de vraag van deelnemers hoe zij het beste nieuw effectief gedrag kunnen aanleren. Het aanleren van nieuw gedrag doe je niet in één keer maar dit is een geleidelijk proces. Vaak ben je jezelf niet bewust dat je een bepaald gedrag automatisch inzet en dat dit gedrag in bepaalde situaties niet effectief is. Iedereen heeft zijn eigen blinde vlek en door te leren van ervaringen en feedback van anderen kan je deze steeds verder verkleinen. Bewustwording is de eerste stap in het veranderen van gedrag. Goed om eens nader te kijken hoe het aanleren van nieuw gedrag gaat. Gedragsverandering doorloopt een drietal fases;

De eerste fase is de bewustwordingsfase. In deze fase ga je van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam.
Omdat wij een bepaald gedrag al langere tijd inzetten zijn we ons zelden bewust waarom we het doen en wat het effect hiervan op anderen is. Ons gedrag is afhankelijk van onze persoonlijkheid, onze blik op de wereld en onze gedachten en overtuigingen. Dit gebeurt vaak op de automatische piloot en we staan er niet bij stil dat het ook anders zou kunnen. Tot je keer op keer tegen dezelfde muur aanloopt. De eerste keer zijn we geneigd om de schuld bij de ander te leggen. Maar als patronen zich herhalen ga je je afvragen wat het maakt dat je gedrag niet effectief is. Het besef is er dan dat je zelf iets aan de situatie zou kunnen veranderen, maar je weet nog niet op welke manier. Belangrijk is in ieder geval dat je een nieuw inzicht heb gehad, deze eyeopener is het startpunt voor een leertraject.

De tweede fase is de bekwamings- of leerfase. In deze fase ga je van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam.
Dit is een fase ga je onderzoeken wat je in plaats van het automatische gedrag kan plaatsen. Je bent je bewust dat het niet werkt om de schuld bij anderen te leggen dus je gaat zelf aan de slag. Je vraagt advies aan anderen, je volgt een training en gaat dan aan de slag met het oefenen met nieuw gedrag. Eerst in een veilige setting, bijvoorbeeld in een rollenspel met een acteur. Als dat een goed gevoel geeft ga je het in een praktijk situatie proberen. Dit is de fase van nieuwe kennis je eigen maken en het oefenen en experimenteren van nieuw gedrag. Alles met het doel om het te kunnen implementeren in de interactie met anderen.

De derde fase is de automatiseringsfase. In deze fase ga je van bewust bekwaam naar onbewust bekwaam.
Dit gaat niet van het ene op het andere moment. Maar naar verloop van tijd merk je dat het nieuwe gedrag steeds vertrouwder voelt. Je herkent de situaties waarin dit nieuwe gedrag een mooie aanvulling is op je natuurlijke gedrag. Het wordt een soort tweede natuur. Onder normale omstandigheden kies je afhankelijk van de situatie het best passende gedrag. In stress situaties kan het echter voorkomen dat je automatisch in je natuurlijke gedrag schiet. Want zo vertrouwd als je aangeboren gedrag wordt je aangeleerde gedrag bijna nooit.

Conform deze fasering werkt BLOEI Consultancy met het BLOEI 5 stappenplan voor persoonlijke verandering.
Bewustwording, Leren, Oefenen, Experimenteren en Implementeren
Daarnaast maken we veel gebruik van MBTI. Een mooi model om je bewust te maken wat jouw natuurlijk aangeboren gedrag is en welk effect dat kan hebben op mensen met een andere voorkeur. Door deze systematiek ga je jezelf en anderen beter begrijpen. Je krijgt een verruiming van je denkkader en hiermee creëer je mogelijkheden voor persoonlijke groei. Want zoals eerder gemeld is deze bewustwording het startpunt voor het veranderen van gedrag.