Bloei blog over Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous

De VUCA World, hoe om te gaan met onzekerheid?

De wereld is momenteel sterk in beweging en de ontwikkelingen gaan razend snel. De Amerikanen noemen dit de VUCA World (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous). Volatile staat voor de enorme snelheid waarin de veranderingen plaatsvinden. Uncertain voor het feit dat de onvoorspelbaarheid sterk toeneemt en het steeds lastig is om grip op de zaken te krijgen. Complex omdat alles met elkaar verbonden is en door elkaar wordt beïnvloed. Ambiguous omdat de werkelijkheid onduidelijk, vaag en dubbelzinnig is.

De snelle, onzekere, complexe en vage wereld wordt de nieuwe werkelijkheid. Oorspronkelijk komt de VUCA term uit het Amerikaanse leger. Maar net als het leger in onzekere oorlogsgebieden worden ook organisaties geconfronteerd met snel opeenvolgende veranderingen. Het goed kunnen omgaan met deze bedreigingen en kansen is van levensbelang. Een toepasselijke uitspraak van Jack Welch benadrukt dit “If the rate of change inside your firm is slower than de rate of change occurring outside your firm, your end is in sight”.

We komen nu in een wereld waar het oplossen van problemen door gedetailleerde analyses en het reduceren van onzekerheden niet meer werkt. Geavanceerde forcasting modellen gebaseerd op historische gegevens zullen weinig bijdragen aangezien zij beperkt zicht geven op toekomstige ontwikkelingen. De nieuwe snelveranderende wereld vraagt juist het omarmen van deze onzekerheden. Alleen door het vergroten van het aanpassingsvermogen, het stimuleren van creativiteit en het bevorderen van samenwerking komen er nieuwe duurzame oplossingen beschikbaar.

Deze veranderende wereld vraagt andere eigenschappen van leiders en medewerkers.

Wat kunnen leiders doen om in te spelen op de VUCA wereld?

  • Ontwikkel een duidelijke visie ontwikkelen en communiceer deze keer op keer in de organisatie zodat er focus is en blijft.
  • Een open houding richting anderen, niet alleen medewerkers maar vooral ook klanten, concurrenten en andere stakeholders. Luisteren vanuit oprechte nieuwsgierigheid wat de ander drijft en het werkelijk begrijpen van ander.
  • De capaciteit om de complexiteit te versimpelen door orde in de chaos aan te brengen en te vertrouwen op intuïtie.
  • Het creëren van flexibiliteit door gebruik te maken van netwerken en in te spelen op vernieuwing en het bevorderen van creativiteit.

Hiermee krijg je focus op waar je naar toe wilt en bouw je procesflexibiliteit in voor tijdige bijsturing.

Ook medewerkers moeten nu al in beweging komen om zich voor te bereiden op de onzekere en sterk veranderende omgeving. Banen hebben maar een beperkte levensduur. Veel huidige banen zullen er over een paar jaar niet eens meer zijn. In de toekomst draait het vooral om de persoonlijke competenties in plaats van de job competenties. Bepalend voor de duurzame inzetbaarheid zijn de talenten en vaardigheden die zijn opgedaan en die in steeds andere context kunnen worden ingezet. Een levenlang leren en jezelf blijven ontwikkelen wordt de norm. Een goed bewustzijn van jezelf, je drijfveren en kwaliteiten vormen de basis. Investeer daar nu al in.

Dus omarm de onzekerheid in plaats er tegen te vechten en vergoot je veerkracht om de VUCA wereld aan te kunnen

VUCA