Hoe staat het met de zelfkennis van de managers?

Managers hebben vaak beperkte zelfkennis. Uit onderzoek blijkt dat er een grote kloof bestaat tussen hoe zij denken over te komen en hoe hun medewerkers dit ervaren. Iedereen heeft een blinde vlek maar de blinde vlek van managers blijkt in de praktijk een stuk groter te zijn. Onze blinde vlek kunnen we verkleinen door de […]

Excellente business performance door meer engagement en juiste leiderschapsstijl

Uit een recent internationaal arbeidsonderzoek van Gallup blijkt dat slechts 14% van de Europese medewerkers echt betrokken is bij het werk en dat 20% helemaal niet betrokken is. Kortom 86% van alle Europese werknemers levert veel minder dan ze kunnen bijdragen. Dit is verspilling van talent en hier zit dus een groot verbeterpotentieel voor bedrijven. […]

Middenkader zorg te zwaar belast

Vorige week verscheen de wendbaarheidsmonitor van Funktiemediair en Yacht. Hierin komt naar voren dat 73% van het middenkader in de zorg worstelt met de werkdruk en niet kan voldoen aan de eisen van het topmanagement. Doordat de zorg snijdt in het aantal management lagen neemt de druk op het middenkader toe. Management posities worden zwaarder, […]

personal branding

Eigen kracht en personal branding

Maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor ‘eigen kracht’. Vanuit eigen wens naar ook uit noodzaak. Het sociale vangnet zal in de toekomst alleen maar minder worden. In de troonrede wordt gesproken over de participatie maatschappij waar ieder vanuit eigen kracht moet bijdragen. Ook werkrelaties veranderen snel. Trendwatches voorspellen een sterke groei van het aantal […]

Leiderschap volgens 75 topvrouwen

75 Nederlandse topvrouwen hebben samen met adviesbureau A.T. Kearney een veranderagenda opgesteld waarin ze aangeven wat er in de komende jaren moet veranderen in Nederland. Ze pleiten voor de volgende drie zaken: Meer flexibelere regelgeving en een grotere nadruk op eigen verantwoordelijkheid Meer samenwerking met alle stakeholders en het stimuleren van het ‘van buiten naar […]

Hoofdpunten uit Trendrede 2014

Op dinsdag 10 september is voor de vierde keer de Trendrede uitgesproken in Utrecht. De Trendrede wordt belangeloos samengesteld door een groep van 12 vooraanstaande trendwatchers en toekomstdenkers. Graag wil ik een aantal punten en citaten uit deze Trendrede met jullie delen. Vanuit het oogpunt van het ontwikkelen van mensen, teams, organisaties en de maatschappij […]

Het gebruik van MBTI in klantcontact

De klant centraal stellen is de klant echt begrijpen. Het begint met inzicht in de voorkeuren van de klant en in het klantgedrag. Psychologie speelt hierin een steeds grotere rol; hoe maakt de klant keuzes? Diverse klantengroepen hebben verschillende persoonlijkheden. Om hier goed op in te kunnen spelen is het nuttig om met een MBTI […]

De klant centraal

Er komt steeds meer aandacht voor de klant, en terecht. De laatste jaren zijn helaas veel voorbeelden in de pers gekomen van bedrijven die andere doelstellingen belangrijker vonden en waarbij de klant zeker niet op de eerste plaats stond. Uit een recent onderzoek van Berenschot (Marketing Trendonderzoek 2013) blijkt ook dat marketeers massaal zeggen dat […]