Bloei blog over Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous

De VUCA World, hoe om te gaan met onzekerheid?

De wereld is momenteel sterk in beweging en de ontwikkelingen gaan razend snel. De Amerikanen noemen dit de VUCA World (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous). Volatile staat voor de enorme snelheid waarin de veranderingen plaatsvinden. Uncertain voor het feit dat de onvoorspelbaarheid sterk toeneemt en het steeds lastig is om grip op de zaken te krijgen. […]

Bloei blog over het meetbare effect van werkgerelateerde coaching

Het meetbare effect van werkgerelateerde coaching

Coaching wordt steeds meer ingezet bij de ontwikkeling van medewerkers in organisaties. Uit diverse onderzoeken blijkt dat coaching een positieve invloed heeft op het functioneren van professionals. Daarnaast is er bij opdrachtgevers van coaching tevens een behoefte om het effect van individuele coaching meetbaar te maken. Hieronder zal ik de resultaten geven van een recente […]

Sociale innovatie

Innovatie is noodzakelijk om succesvol te zijn en te blijven in deze snel veranderende wereld. Sociale innovatie staat voor het van binnen uit innoveren in organisaties. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de medewerkers bepalend zijn voor het succes van een bedrijf. Volgens prof. Volberda wordt het succes van innovaties door 25% bepaald door investeringen […]

Iedere manager verdient een coach

Topsporters hebben coaches, waarom blijven managers achter? In de topsport is het heel normaal dat een coach in de hand nemen om je prestaties te optimaliseren. Hulp van anderen wordt juist gezien als versterking en verrijking. Met deze mindset van sporters, kunnen managers in het bedrijfsleven hun voordeel doen en meer winst behalen. Nu wordt […]

Gedragsverandering gaat in drie fases

Tijdens de trainingen die ik geef krijg ik regelmatig de vraag van deelnemers hoe zij het beste nieuw effectief gedrag kunnen aanleren. Het aanleren van nieuw gedrag doe je niet in één keer maar dit is een geleidelijk proces. Vaak ben je jezelf niet bewust dat je een bepaald gedrag automatisch inzet en dat dit […]

De kracht van metacommunicatie

Communiceren wordt een steeds belangrijker onderdeel van ons zakelijk leven. Soms merk je echter dat er storingen zijn in de communicatie en dat het gesprek niet soepel loopt. Onze eerste reactie is om deze storingen in de inhoud op te lossen. We gaan nogmaals de feiten benoemen en onze standpunten en argumenten herhalen. Dit leidt […]

Inspiratie uit de Trendrede 2015

Op dinsdag 9 september 2014 is voor de vijfde keer de Trendrede uitgesproken in Utrecht. De Trendrede wordt belangeloos samengesteld door een groep van 13 vooraanstaande trendwatchers en toekomstdenkers. De Trendrede clustert ontwikkelingen in overkoepelende thema’s en toont hiermee een kijkje in de toekomst. Graag wil ik een aantal punten en citaten uit deze Trendrede […]

Feedforward als alternatief voor feedback

Voor managers is het lastig om feedback te krijgen met betrekking tot het eigen functioneren. Medewerkers voelen zich meestal onwennig om feedback te geven aan de leidinggevende en ook voor de ontvanger is het vaak een issue. Toch is deze input zeer belangrijk bij het verder professionaliseren van de leidinggevende rol. Een mogelijk alternatief voor […]