Personal coaching

Personal coaching heeft als doel om het functioneren van een persoon te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat succesvolle mensen vaker hulp van anderen inschakelen. Externe hulp kan het eigen groeiproces versnellen door het bieden van nieuwe inzichten en het bewust worden van je eigen onbewuste processen, hiermee creëer je ruimte voor verandering.

BLOEI Consultancy werkt oplossingsgericht en gebruikt hulpmiddelen uit diverse coachingsmethodieken. Soms fungeer ik als spiegel, dan weer als uitdager of juist als applaudisserend publiek of als klankbord bij moeilijke beslissingen. Net wat je dat moment nodig hebt om obstakels tussen jou en je toekomstdoel te verwijderen.

Elk coachingstraject start met een vrijblijvend oriënterend gesprek waarna beide partijen kunnen beoordelen of er voldoende basis is om met elkaar verder te gaan. Afhankelijk van de vraag kan een keuze gemaakt worden voor een 3 of 6 maanden traject wat neer komt op 6 respectievelijk 9 gesprekken gedurende deze looptijd.

BLOEI Consultancy gebruikt de NOBCO Coaching Monitor. Een mooie tool om het effect van coaching meetbaar te maken. Bij de start van een traject worden de coachdoelen gekoppeld aan gevalideerde vragenlijsten. Gedurende het traject en na afronding worden de vragenlijsten opnieuw afgenomen en wordt het resultaat in een overzichtelijke eindrapportage weergegeven. 

Waarom Miriam?

Er zijn in Nederland veel coaches, wat onderscheidt Miriam van andere coaches?

  • Een bedrijfskundige en analytische universitaire opleiding (ir.).
  • Gecertificeerd NOBCO/EMCC Senior Practitioner Coach
  • Diploma van een gecertificeerde (EQA) coachopleiding met specialisatie leiderschapscoaching.
  • Aangesloten bij NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en tevens als bestuurslid werkzaam voor NOBCO.
  • brede werkervaring binnen financiële dienstverlening, consultancy, non-profit, overheid en gezondheidszorg.
  • jarenlange leidinggevende ervaring (zowel in de lijn als projectmatig).
  • Een oplossingen- en resultaatgerichte aanpak. Het effect van het coachingstraject wordt ook meetbaar door de gebruik van de coaching monitor.

Testimonial

Miriam heeft als coach een groot aantal instrumenten tot haar beschikking die ze ook goed weet toe te passen in coaching trajecten. Ze vraagt door bij oppervlakkige antwoorden en geeft goed dingen aan je terug die je zelf zegt, denkt of doet zonder daar verder stil bij te staan. Maar wat ik vooral bijzonder waardeerde waren haar hartelijkheid en persoonlijke betrokkenheid – dit heeft mij een zetje gegeven om meer voor mijzelf te kiezen.

Coachee 2014